Xác định lại cách thức làm việc, giúp bạn hoàn thành công việc nhiều hơn!

Google Workspace giúp làm việc cùng nhau được dễ dàng hơn rất nhiều, biến các ý tưởng thành hiện thực.

GmailGmail DriveDrive 日曆Clandar MeetMeet ChatChat CurrentsCurrents JamboardJamboard 文件Docs 試算表Sheet 表單Forms 簡報Slides 協作平台Sites KeepKeep
 Business Starter
$6USD/month
Business Standard
$12USD/month
Business Plus
$18USD/month
Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Forms, Google Sites
Tương thích với MS Office
Soạn thảo thông minh và sửa lỗi chính tả tự động
Google Forms, Google Sites
Google Drive
Số người dùng tối đa1 - 3001 - 3001 - 300
Lưu trữ email, tài liệu và hình ảnh cho mỗi người dùng30 GB / người dùng2 TB Drive dùng chung5 TB Drive dùng chung
Drive dùng chung cho các nhóm-
Gmail
Lọc thư rác và chặn virus
Tắt quảng cáo
Google Calendar
Lịch nhóm và đăng ký tài nguyên
Google Chat
Google Chat và các phòng Chat
Phòng Chat nâng cao, phòng truy cập dành cho khách-
Google Meet
Số người tham gia tối đa cho mỗi cuộc họp100150500
Bảng trắng kỹ thuật số
Ứng dụng cho Android và iOS
Khử tiếng ồn-
Ghi âm cuộc họp và lưu trữ vào Google Drive-
Chia nhỏ phòng họp-
Bình chọn, Hỏi và Đáp-
Bảo mật và bảo vệ dữ liệu
Xác thực 2-bước
Kiểm soát quyền truy cập dựa trên bối cảnh người dùng và thiết bị
Chương trình Bảo vệ Nâng cao
Các ứng dụng SAML Autoprovisioning333
Cộng tác với các domain bên ngoài đáng tin cậy-
Giao thức LDAP an toàn--
Quản lý thiết bị
Quản lý điểm cuốiCơ bảnCơ bảnNâng cao
Phân phối có chọn lọc các ứng dụng di động--
Quản lý ứng dụng Android--
Nhật ký kiểm tra thiết bị33
Báo cáo và nhật ký kiểm tra
Nhật ký kiểm tra hoạt động của người dùng và quản trị viên
Kiểm tra và báo cáo Drive nâng cao-
Báo cáo chấm công--
Google Cloud Search
Google Cloud Search để tìm kiếm và hỗ trợ nội bộ-
Google Vault
Dành cho eDiscovery và quản trị thông tin--
Scroll to Top