Được thiết kế riêng cho các trường học và học tại nhà, học tập không biên giới

Google Workspace for Education cho phép giáo viên và học viên trên toàn cầu cộng tác, đơn giản hóa hoạt động giảng dạy và duy trì hoạt động học tập một cách an toàn.

GmailGmail DriveDrive 日曆Calendar MeetMeet 文件Docs 試算表Sheets 表單Forms 簡報Slides KeepClassroom 協作平台Sites KeepAssignments KeepGroups KeepAdmin
 Education StandardTeaching and Learning
Upgrade
Education Plus
Lớp học Google
Báo cáo so sánh ngang hàng về độ nguyên gốc -
Tích hợp ứng dụng bên thứ ba--
Bài tập
Google Meet
Số lượng tối đa người tham gia100250250
Livestream trong domain nội bộ (số lượng người xem tối đa, chỉ dành cho nhân viên có giấy phép)-10K100K
Bảng trắng kỹ thuật số
Đưa tay phát biểu
Ghi âm cuộc họp và lưu trữ vào Google DriveĐến năm 2021
Chia nhỏ phòng họp
Chia nhỏ phòng họp
Khử tiếng ồn
Theo dõi sự có mặt
Lưu trữ và cộng tác
Lưu trữ email, tài liệu và hình ảnh cho mỗi người dùng100 TB lưu trữ đám mây gộp
Lưu trữ đám mây gộp bổ sung100 GB cho mỗi người dùng20 GB cho mỗi người dùng
Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Forms, Google Sites
Gmail
Lọc thư rác và chặn virus
Tắt quảng cáo
Ngăn ngừa mất dữ liệu Gmail (DLP)
Phát hiện phần mềm độc hại trong tệp đính kèm email (Bảo mật Sandbox)-
Google Calendar
Lịch nhóm và đăng ký tài nguyên
Google Chat
-
Trung tâm Bảo mật: Công cụ Điều tra Bảo mật - Phát hiện và giảm nhẹ các mối đe dọa như gian lận trực tuyến, thư rác và các rủi ro khác.
Google Chat
Google Chat và các phòng Chat
Bảo mật và bảo vệ dữ liệu
Trung tâm bảo mật: Bảng điều khiển bảo mật-
Trung tâm bảo mật: Công cụ điều tra bảo mật-
Cộng tác với các domain bên ngoài đáng tin cậy
Kết nối các ứng dụng và dịch vụ dựa trên LDAP
Các ứng dụng SAML Autoprovisioning (số lượng tối đa)Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Kiểm soát quyền truy cập dựa trên bối cảnh người dùng và thiết bị--
Quản lý thiết bị
Quản lý điểm cuối cơ bản
Quản lý điểm cuối nâng cao
Quản lý điểm cuối doanh nghiệp-
Google Cloud Search
Google Cloud Search để tìm kiếm và hỗ trợ nội bộ--
Google Vault
Dành cho eDiscovery và quản trị thông tin
Scroll to Top